Därför ska du jobba med oss!

Vi hjälper annonsköpare i Sverige att göra bra medieval som de själva förstår och kan motivera med svaret på VARFÖR det är ett bra val.

Vi tar ansvar för att affären blir långsiktigt lönsam för annonsören och att de ska växa som bolag.

KUNDLÖFTE

Vi tar ansvar för att våra kunder ska växa

Vår uppdragsportfölj bygger vi på uppdrag med tillväxtmöjligheter, en långsiktig plan och möjligheter till ökade marginaler för båda parter. Genom noggranna analyser och att vara duktiga på att räkna på affärerna innan själva avtalsskrivandet säkerställer vi lönsam tillväxt i vår egen affär men också för medieägaren. Det är en viktig del i vårt erbjudande.  

Vi mäter allt vi gör, har en gedigen erfarenhet och historiska data att göra bedömningarna på. Det är vårt löfte till våra uppdragsgivare. 

 
ERBJUDANDE

En stark produktportfölj

Vi är ett säljbolag inom media. I vår affärsidé ingår att ansvara för hela eller delar av annonsförsäljningen och arbeta mot uppsatta säljmål, men för oss stannar det inte där.
För att kunna tillföra värde på längre sikt tar vi också ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar befintlig försäljning genom att hitta nya intäktsben.
Det kräver ett större engagemang och en djupare förståelse för affären, vilket gör oss till en värdefull affärspartner att hålla i handen under en lång tid framöver.

Design & Produktion
Försäljning

KARRIÄR

Vi tillför värde på lång sikt

Vi är ett säljbolag inom media. I vår affärsidé  ingår att ansvara för hela eller delar av  annonsförsäljningen och arbeta mot uppsatta  säljmål, men för oss stannar det inte där. 

För att kunna tillföra värde på längre sikt tar  vi också ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar befintlig försäljning genom att hitta  nya intäktsben. 

Det kräver ett större engagemang och en djupare förståelse för affären, vilket gör oss till  en värdefull affärspartner att hålla i handen  under en lång tid framöver. 

LEDNING

I dessa trygga händer vilar CAPE

Ledningsgruppens uppgift är att leda verksamheten mot visionen enligt den framtagna affärsplanen och strategin och ansvara för att den operativa verksamhetens olika delar samverkar optimalt för att nå målen på ett effektivt sätt.

Ledningsgruppen leds av bolagets VD är en väl sammansvetsad som grupp som kommunicerar och agerar effektivt tillsammans. Gruppen består av individer med olika bakgrund och erfarenheter och som alla kan bidra med spetskompetens på sitt område.

LEDARSKAP

10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då  var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i  uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning. Jag var  ivrig, men samtidigt ödmjuk och kände stor respekt för  bolagets renommé och alla de kundrelationer som byggts  upp genom åren.  

Nu har jag varit VD för CAPE Media i 10 år. När jag blickar  tillbaka på mitt arbete, så är jag inte sen att erkänna att  jag möjligen var en aning naiv och otålig i början. Jag  hade kanske tagit andra beslut idag, men är fortfarande  övertygad om att både planen och strategin har varit  rätt.